คอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนวันที่ 3 11 ธ.ค. 2549

< Back to Home

ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต "เพื่อนช่วยเพื่อน" เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2549 วันสุดท้าย มีวงต่างๆ มากมายมาบรรเลงกันอย่างถึงใจ อาทิ The Olarn Project, Lam Morrison, Kiiti, President และ The Beatles Nut ....

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
 
42
 
43
 
44
 
45
 
46
 
47
 
48
 
49
 
50
 
51
 
52
 
53
 
54
 
55
 
56
 
57
 
58
 
59
 
60
 
61
 
62
 
63
 
64
 
65
 
66
 
67
 
68
 
69
 
70
 
71
 
72
 
73
 
74
 
75
 
76
 
77
 
78
 
79
 
80
 
81
 
82
 
83
 
84
 
85
 
86
 
87
 
88
 
89
 
90
 
91
 
92
 
93
 
94
 
95
 
96
 
97
 
98
 
99
 
100
 
101
 
102
 
103
 
104
 
105
 
106
 

Total images: 106  |  Last update: 19/12/2549, 17:09 น.  |  Powered By TheOlarnProject.com & The Olarn Project Band Edited by NU

eXTReMe Tracker